Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Barnets bästa

Barn,Veckans avsnitt / april 24, 2019

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag? Barnets bästa som begrepp är inkorporerat i socialtjänstlagen och ska beaktas när beslut fattas rörande barn. I januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Med veckans gäst i Socionompodden Titti Mattsson professor vid juridiska fakulteten i Lund talar vi om vad detta kommer innebära för de verksamheter och […]
Sex gånger tre!

Socionompodden om sex

Uncategorized / april 17, 2019

RFSU gästar Socionompodden Förra veckan kunde ni ta del av Socionomen och Sexologen Kalle Norwalds tankar om varför det är viktigt att arbeta med sexualitet som en del av det sociala arbetet. Denna vecka fortsätter vi på liknande tema då Socionompodden gästas av Maria Bergström, nationell chef för RFSU. Vi pratar om hur RFSU arbetar […]
Sexualitet i socialt arbete

Socionompodden

Veckans avsnitt / april 10, 2019

Sexuell hälsa påverkar Socionomen och sexologen Kalle Norwald lyfter i veckans avsnitt av Socionompodden att vi frågar människor om långt mycket känsligare saker så som deras ekonomiska situation, deras föräldraskap men frågor kring deras sexualitet faller sig inte lika naturligt att ställa. Kalle berättar att människors sexuella hälsa påverkar andra aspekter i livet negativt när […]
Fortsatt fokus på de utsatta barnens situation

Socionompodden


Barnskyddsteam hjälper hälso- och sjukvård Med barnkonventionen som snart träder i kraft som lag i Sverige blir fokuset på barnets bästa något som ännu tydligare blir reglerat i lag. Sveriges samhällsinstitutioner arbetar dock redan utifrån begreppet barnets bästa. Åsa Gustavsson, socionom, berättar i veckans avsnitt av Socionompodden om hennes uppdrag i det nystartade barnskyddsteamet. Åsa […]