Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Barnets bästa

Barn,Veckans avsnitt / april 24, 2019

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Barnets bästa som begrepp är inkorporerat i socialtjänstlagen och ska beaktas när beslut fattas rörande barn. I januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Med veckans gäst i Socionompodden Titti Mattsson professor vid juridiska fakulteten i Lund talar vi om vad detta kommer innebära för de verksamheter och myndigheter som möter barn. Utmaningen kommer kanske inte ligga för verksamheter som har som vana att beakta barnets bästa utan för de verksamheter som har barn men inte en vana av att barnets bästa ska gå före andras behov eller önskemål. Oavsett blir det en spännande utveckling att följa.

Titti Matsson

Titti Mattsson

Under våren och hösten föreläser jag i ännu större utsträckning kring just hur man samtalar och dokumenterar kring barnets bästa för att organisationer ska vara förberedda när barnkonventionen träder i kraft – läs gärna mer om mina föreläsningar här.

Lyssna på fler poddasvnitt om barnets bästa

Jag vill också passa på att tipsa om två tidigare avsnitt där vi pratar om att ta tillvara på barnets bästa. I samtal med Åsa Gustavsson lyfter vi hur hälso- och sjukvården kan uppmärksamma utsatta barns situation och hur barnskyddsteam gör skillnad vad gäller anmälningar till socialtjänsten rörande oro för barn.

Åsa Gustavsson socionopodden

Åsa Gustavsson

 

Med Barnadvokaten Anna Ekvall pratar vi om hur man tar tillvara barns bästa inom rättsväsendet.

Anna Ekvall Socionompodden

Anna Ekvall

Under veckan är det dags för inspelning i Stockholm avseende kommande avsnitt. Fortsätt inkomma med förslag på ämnen och gäster.

 

Ha en strålande onsdag!

Tina Karpin