Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Bonusfamiljer

Socionompodden

Barn,Veckans avsnitt / september 18, 2019

Familjebehandling med bonusfamiljer

Idag pratar jag med Stina Petterson, socionom och familjebehandlare om hennes arbete med bonusfamiljer. Vi pratar bland annat om vad som skiljer sig i familjebehandling med bonusfamiljer till skillnad från övrigt familjebehandlande arbete. Så hur många barn och familjer är det vi pratar om i Sverige?

Stina Pettersson

Stina Petterson

Familjestatistik

Statisk från statistiska centralbyrån visar att var tionde barnfamilj är en ombildad familj och att skilsmässorna är högre om man lever i en ombildad familj. 3,0 % om man lever i en kärnfamilj och 11,4 % för ombildade familjer. Det säger en hel del om den komplexitet som följer med in i ombildade familjer.

I Sverige finns 1 129 575 familjer med barn under 18 år. Sju av tio barnfamiljer är kärnfamiljer, där alla barn är föräldrarnas gemensamma. Knappt en av tio familjer är en ombildad familj. Det är en familj där en eller båda föräldrarna har barn från ett tidigare förhållande. Två av tio familjer har en ensamstående förälder, oftast en ensamstående mamma.

Stina Petterson Socionombloggen

Stina Petterson hos Socionompodden

Under 2018 var 64 000 barn med om separation. Det motsvarar 3,7 % av de barn under 18 år under 18 år som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar. Andelen barn som var med om en separation var lägst bland 0-åringar (3,1 procent) och högst bland 3- och 5-åringar (4,2 procent). Det finns inga skillnader mellan flickor och pojkar.

Högre risk för separation

Det är vanligare att barn som bor tillsammans med en ursprunglig förälder och en bonusförälder är med om en separation än att barn som bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar) är det. År 2018 gällde det 3,0 procent av barnen som bodde med båda sina ursprungliga föräldrar jämfört med 11,4 procent av barnen som bodde med en förälder och en bonusförälder.

Vill ni veta mer…

In och lyssna! (länk)

Glad onsdag

Tina Karpin