Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Säsongsavslutning med IVO

Anette Nilsson IVO gäst hos Socionompodden


Hur arbetar IVO med sin tillsyn? Dagens gäst i Socionompodden är Anette Nilsson är enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg för avdelning östs enhet som har tillsyn över områdena funktionsnedsättning, äldreomsorg samt lämplighetsprövning av privata aktörer inom socialtjänst och LSS.  Dagens samtal handlar om IVOs roll i socialt arbete. Anettes ansvar spänner sig brett både […]
LSS utifrån ett myndighetsperspektiv

Pernilla Lundström gäst hos Socionompodden


LSS – vem har rätt till insatser? Veckans gäst Pernilla Lundström enhetschef i Tyresö kommun berättar om vad det innebär att ha stöd enligt lagen om särskilt stöd och service. Vem har rätt till insatser, hur bedöms dessa och hur deras arbetssituationen ut för handläggare inom LSS. Vi pratar också om den nya LSS utredningen […]
Handledning och handledningsetiska dilemman

Ulla Holmberg Socionompodden


Erfarenhet av handledningsetik Denna veckas gäst i Socionompodden är Ulla Holmberg, socionom, terapeut och handledare. Vi samtalar om hennes erfarenheter som handledare som sträcker sig över 20 års tid. Vilka handledningsetiska dilemman har hon mött och hur har hon hanterat dessa. Jag passar på och ställer vissa frågor som jag själv funderar över i mitt […]
Att bryta ett beroende

Nina Berg om att bryta ett beroende


Inspirerande människor Människor som tar tag i sig själva och sitt liv är alltid en källa till inspiration för mig. Veckans gäst Nina Berg är inget undantag utan snarare ett praktexemplar på en kvinna som inte ursäktar sina misstag men inte låter dem definiera henne. Livet som nykter Nina Berg är nykter alkoholist sedan 13 […]
Barnaga

Socionompodden

Barn,Socionompoddlyssnare / november 13, 2019

Konsekvenserna av barnmisshandel För 40 år sedan förbjöds barnaga i Sverige. Men det talas inte mycket om hur man ska kunna erbjuda en behandling för de barn som utsatts för misshandel av sina föräldrar. Vilken hjälp får de barn och föräldrar där man bedömt att barnen kan bo kvar i hemmet och hur verksam är […]
Mänskliga rättigheter i dagens Sverige

Socionompodden


Människohandel – vad är det? Veckans gäst i Socionompodden är Sara Olsson, Regionkoordinator mot människohandel Syd. Vi pratar om människohandel. Vad är människohandel, hur arbetar man som socionom avseende människohandel och vilka rättigheter har man i Sverige när man varit utsatt för människohandel. In och lyssna. Jag inser att jag är bra på att hitta […]
Kraften i att berätta sin historia

Spelmissbruk Socionompodden


Många intressanta berättelser tidigare i Socionompodden Jag känner en stor ödmjukhet inför många av de gäster i Socionompodden som valt att berätta sin egen historia. Alla anhöriga och överlevare av livets svåraste övergrepp. För de av er som vill lyssna finns avsnitt från Elaine Eksvärd, sexuella övergrepp mot barn, Kristina Loveby, om våld i nära […]
Sex mot ersättning

Sex mot betalning blogg Katarina Klostergard


Varför finns det sexköpare? Veckans ämne i Socionompodden är sex mot ersättning. I dagens samhälle där sex är mer lättillgängligt och inte stigmatiserat så till vida att det måste ske inom äktenskapet är frågan varför sexköpare finns och i vilket syfte man köper sex? Om det och mycket mer pratar jag med veckans gäst Katarina […]
Ledarskap och entreprenörskap i socialt arbete

Frida Herman hos Socionompodden


  Detta är rubriken för veckans program där jag med socionom Frida Herman pratar om vad ett gott ledarskap innebär för utövandet av arbetet där vi socionomer i vår tur arbetar med människor i behov av hjälp och stöd. Vidare reflekterar vi över hur tabubelagt det är med ett socialt entreprenörskap. Utan ett privat entreprenörskap […]
I Hederns namn

Maria Hagberg om handläggningen av hedersrelaterat våld


Vad är hedersrelaterat våld? Heder, för oss som är verksamma i socialt arbete ett väldigt starkt ord. Vad är Hedersrelaterat våld, hur uppmärksammar vi heder och skiljer det från övriga våldsärenden? Vad är konsekvenserna de gånger vi missar att där finns en hederskontext i familjen? Om just handläggning av ärenden som rör Hedersrelaterat våld samtalar […]