Bankogatan 21, 212 33 Malmö, Sverige
+46709404245

Med känsla för barns självkänsla

Petra Krantz Lindgren


Hur får man en ”bra” självkänsla? Veckans gäst i Socionompodden sätter ord på den önskan alla föräldrar har. Vi önskar att våra barn ska växa upp med en god självkänsla. Men vad är självkänsla och hur får man en så kallat ”bra” självkänsla? I näsa steg väcks frågan om självkänsla i relation till självbild. Föds […]
Vetskap om tillgänglig kunskap

Olivia Wigzell gäst hos Socionompodden


Socialstyrelsen – kunskapsbärare i social arbete Veckans gäster i Socionompodden är Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt enhetschef Annika Öquist. Vi pratar om Socialstyrelsens uppdrag som kunskapsbärare i socialt arbete. Tidigare har Socialstyrelsen även haft en granskande funktion som numera tagits över av Inspektionen för vård och omsorg. Hur har det kunnat frigöra resurser för Socialstyrelsen […]
Vi växer så det knakar!


Socionompodden – nu med över 30 000 lyssningar! Jag börjar denna veckas blogginlägg med en härlig känsla av att Socionompodden som en smal och nylanserad utbildningspodd nu passerat 30 000 lyssningar utan någon annan reklam än ett instagramkonto och mina inlägg på Linkedin. Jag drivs av känslan i att kunna tillhandahålla gratis kunskap på ett intressant […]
Kärlek eller stålull

Tina Karpin Socionompodden

Barn,Veckans avsnitt / maj 8, 2019

Ständig vanvård, smuts och mobbning Lisbeth Pippings titel på hennes bok Kärlek och stålull sätter fingret på hur många barns vardag fortsatt ser ut i Sverige 2019. När Lisbeth dessutom sedan säger att det inte är tillfället där hennes mamma skrubbade hennes kropp med stålull eller ens de sexuella övergreppen som är värst utan snarare […]
Skilsmässa

Barn,Veckans avsnitt / maj 1, 2019

Skilsmässan drabbar även barnen I Sverige slutar ca 50% av alla äktenskap i skilsmässa. En svår situation för de vuxna men i många av familjerna finns det även barn som genomgår en skilsmässa. Det är en ständig separation från den ena föräldern till den andra. I många av familjerna fungerar det med varannan veckas boende […]
Barnets bästa

Barn,Veckans avsnitt / april 24, 2019

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag? Barnets bästa som begrepp är inkorporerat i socialtjänstlagen och ska beaktas när beslut fattas rörande barn. I januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Med veckans gäst i Socionompodden Titti Mattsson professor vid juridiska fakulteten i Lund talar vi om vad detta kommer innebära för de verksamheter och […]
Sexualitet i socialt arbete

Socionompodden

Veckans avsnitt / april 10, 2019

Sexuell hälsa påverkar Socionomen och sexologen Kalle Norwald lyfter i veckans avsnitt av Socionompodden att vi frågar människor om långt mycket känsligare saker så som deras ekonomiska situation, deras föräldraskap men frågor kring deras sexualitet faller sig inte lika naturligt att ställa. Kalle berättar att människors sexuella hälsa påverkar andra aspekter i livet negativt när […]
Fortsatt fokus på de utsatta barnens situation

Socionompodden


Barnskyddsteam hjälper hälso- och sjukvård Med barnkonventionen som snart träder i kraft som lag i Sverige blir fokuset på barnets bästa något som ännu tydligare blir reglerat i lag. Sveriges samhällsinstitutioner arbetar dock redan utifrån begreppet barnets bästa. Åsa Gustavsson, socionom, berättar i veckans avsnitt av Socionompodden om hennes uppdrag i det nystartade barnskyddsteamet. Åsa […]
I ljuset av #brinnförjosefin

Josefin Nilsson Socionompodden


Inte så jämställda som vi tror Sverige, Instagram, Facebook och Linkedin har återigen exploderat av inlägg som belyser de omfattande maktstrukturer som fortsatt håller män om ryggen även när resultatet är att kvinnor dör. Dokumentären om Josefin Nilsson – älska mig för den jag är,  sätter fingret på det vi inte vill kännas vid i […]
Utsatta barns situation

Familjehem Socionompodden

Barn,Veckans avsnitt / mars 13, 2019

Denna veckan i Socionompodden ligger fokus på familjehem.   Vad innebär det att vara familjehem i Sverige idag? Vem kan bli familjehem? Vad krävs? Hur görs bedömningen av familjehem?   Jag samtalar med Ilona Dery Tegner och Anna Amilon om Nya Källvesten metoden och hur bedömningar görs av familjehem kontra barns behov. In och lyssna […]