Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Ett hållbart arbetsliv


Är socionomyrket ett framtidsyrke?

Jag vill svara ja på den frågan,  men kombinationen av en ökad arbetsbelastning i utvecklingen av ett samhälle med individ- och rättighetsfokus får mig att ifrågasätta hur kompetensbristen och kompetensförsörjningen av socionomer ska vara hållbar i ett helt arbetsliv.

Utmattning och vägen tillbaka

I veckans program pratar jag med Sanna Hässlehult om utmattning och vägen tillbaka. Vi reflekterar över vilken fart man kör på i och helt kör över kroppens signaler. Dessutom arbetar vi i ett yrke där vi använder vår egen person för att hjälpa andra vidare vilket är oerhört slitsamt utan rätt stöd och återhämtning. Med det ökade arbetstempot i verksamheter inom socialt arbete tänker jag att de flesta kan lista ut att det inte håller ett helt arbetsliv.

Socionompodden Tina Karpin

Förväntan på en socionom

I yrken av mer mätbar vinst finns både resurser och lön för att kompensera en tuff arbetsbelastning. I socionomyrket finns en förväntan att vi ska vara nöjda med att göra gott. Som att vi inte har studerat, har studielån, familjer, boenden eller behov av semester. När jag läste socionomutbildningen för många år sedan var det en föreläsare som sa till oss studenter att ”om ni hjälper ett barn under er livstid så har ni tjänat in hela er lön resten av livet för det är så mycket mänskligt lidande kostar i pengar när vi talar om insatser som har med fattigdom, dålig psykisk hälsa och missbruk”.

Socionopodden Tina Karpin

Vår insats är värdefull

Med detta känner jag ändå inte att det är en hopplös situation. Vi behöver vara tydligare till politikerna om hur värdefull vår insats är och avgörande för att samhällets yttersta skyddsnät ska fungera. Vi behöver reformera om våra utbildningar, lagar och de strukturer och organisationer som styr vårt arbetsliv. Jag vill att du som är socionom och läser denna text ska veta hur värdefull just du är! Till alla er andra, på samma sätt som vi känner tacksamhet för våra lärare, sjukvårdspersonal och poliser vill jag skicka med att socionomer förtjänar samma typ av respekt.

Önskar er en stressfri arbetsvecka!

Tina Karpin