Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Fortsatt fokus på de utsatta barnens situation

Socionompodden


Barnskyddsteam hjälper hälso- och sjukvård

Med barnkonventionen som snart träder i kraft som lag i Sverige blir fokuset på barnets bästa något som ännu tydligare blir reglerat i lag. Sveriges samhällsinstitutioner arbetar dock redan utifrån begreppet barnets bästa.

Åsa Gustavsson, socionom, berättar i veckans avsnitt av Socionompodden om hennes uppdrag i det nystartade barnskyddsteamet. Åsa beskriver vilken vägledande och stödjande roll hon och hennes kollegor har i syfte att identifiera när orosanmälan avseende barn bör göras till socialtjänsten från hälso- och sjukvårdens sida.

Socionompodden

Socionompodden – nu över 20 000 lyssningar

I Socionompodden planeras sommarens och höstens program för fullt. Jag för också samtal med framtida sponsorer då vi glädjande nog har passerat 20 000 lyssningar sedan start. Jag är glad att så många av er lyssnar och framförallt att ni använder er av podden på era arbetsplatser. Tanken med Socionompodden har alltid varit att tillhandahålla en nyanserad bild av socialt arbete och att kunna bidra med kunskap gratis.

Vidare har många av er börjat efterfråga mig vad gäller föreläsningar, utbildningar och handledaruppdrag vilket är det jag i huvudsak gör när jag inte poddar.

Socionompodden Tina Karpin

Ha en fantastisk onsdag alla Socionompoddlyssnare!

Tina Karpin