Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

I Hederns namn

Maria Hagberg om handläggningen av hedersrelaterat våld


Vad är hedersrelaterat våld?

Heder, för oss som är verksamma i socialt arbete ett väldigt starkt ord. Vad är Hedersrelaterat våld, hur uppmärksammar vi heder och skiljer det från övriga våldsärenden? Vad är konsekvenserna de gånger vi missar att där finns en hederskontext i familjen?

Om just handläggning av ärenden som rör Hedersrelaterat våld samtalar jag med Maria Hagberg om i veckans avsnitt av Socionompodden. Maria belyser hur komplex frågan är och hur hon själv arbetar när hon handlägger hedersrelaterat våld. Lyssna på veckans poddavsnitt HÄR.

Vill ni få en bakgrund utifrån ett forskarperspektiv lyssna på avsnittet med Runa Baianstouvu angående Hedersrelaterat våld.

Höstens föreläsningar om våld – ett aktuellt ämne att lyfta

Samtidigt som ni lyssnar på Socionompoddens avsnitt om hedersrelaterat våld utbildar jag i Göteborg på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götalands län om Våld i barnavårdsutredningar. En fråga som berör oss yrkesverksamma då utbildningen innehåller konkreta exempel på vad som är den yttersta konsekvensen när socialtjänsten inte fångar upp våldsutsatta i tid, att kvinnor dör.

Föreläsning om barn som upplever våld i nära relationer

Under hösten kommer jag föreläsa från norr till söder om hur man pratar med barn som upplevt våld och/eller själva blivit våldsutsatta då 70% av barn som upplever våld i nära relationer också själva blir utsatta för våld.

Vidare kommer jag föreläsa om hedersrelaterat våld, de komplexa barnavårds- och familjerättsliga utredningarna som kräver såväl kunskap om lagstiftning som samarbete professionella. Inspirerande nog har jag blivit tillfrågad om att hålla en inspirationsföreläsning om hållbart socialt arbete.

Våld i baranavårdsutredningar

För min del blir det en vecka fylld med berättelser om våld, målsättningen är dock att kunna inspirera till en kunskapsbaserad socialtjänst där Ni som yrkesverksamma känner att ni har en gedigen grund att stå på som Socionomer. För som Caroline Berg sa i avsnittet om nyexaminerade socionomer.

Ha en strålande onsdag
Tina Karpin