Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Ledarskap och entreprenörskap i socialt arbete

Frida Herman hos Socionompodden


 

Detta är rubriken för veckans program där jag med socionom Frida Herman pratar om vad ett gott ledarskap innebär för utövandet av arbetet där vi socionomer i vår tur arbetar med människor i behov av hjälp och stöd. Vidare reflekterar vi över hur tabubelagt det är med ett socialt entreprenörskap. Utan ett privat entreprenörskap hade exempelvis inte Socionompodden funnits. Lyssna här!

Fokus på engagemang och kunskap – inte organisationsform

Min grundinställning är att det är engagemanget, kunskapen och drivet av de som tillhandahåller ett kvalitativt socialt arbete som man bör fokusera på. Inte i vilken organisationsform detta drivs. Hur kommer det sig att jag då ser på frågan utifrån detta perspektiv? Där är jag och Frida eniga i att staten eller kommunerna aldrig kommer kunna tillhandahålla alla tjänster själva.

Entreprenörskap  – en svår fråga inom socialt arbete

Kunskap kostar vilket innebär att vissa tjänster alltid kommer behövas köpas in. Vad är det som gör denna fråga extra stigmatiserad i socialt arbete? Få reflekterar över att handledare i alla år varit egenföretagare. Psykologer driver ofta eget och riktar sig många gånger till de personer vi möter inom socialt arbete men inte heller där finns ett stigma. Jag hittar tyvärr inget bra svar på denna fråga.

Tina Karpin Socionompodden

Förverkliga era idéer!

I ljuset av senare tids diskussioner där man ifrågasätter frivilligorganisationer blir det för mig intressant att reflektera över vad det handlar om som gör att en del anser att det endast är kommun eller stat som ska ta ansvar för det sociala arbetet. Jag vill tvärtom uppmana alla Er som har ett driv i Era hjärtefrågor att förverkliga era idéer, vare sig det är inom offentlig eller privat sektor. Jag anser nämligen att vi alla behövs och kan bidra med vår kunskap.