Solbogatan 29, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Vetskap om tillgänglig kunskap

Olivia Wigzell gäst hos Socionompodden


Socialstyrelsen – kunskapsbärare i social arbete

Olivia Wigzell

Veckans gäster i Socionompodden är Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt enhetschef Annika Öquist. Vi pratar om Socialstyrelsens uppdrag som kunskapsbärare i socialt arbete. Tidigare har Socialstyrelsen även haft en granskande funktion som numera tagits över av Inspektionen för vård och omsorg. Hur har det kunnat frigöra resurser för Socialstyrelsen och hur når de ut med sin kunskap? Vi samtalar också om vilket stöd professionella kan få av socialstyrelsen men också vilken kunskap som finns tillgänglig gratis för privatpersoner.

Socionompodden når ut med sitt budskap

Socionompodden

Jag blir fortsatt inspirerad och imponerad av mina gäster som var för sig besitter en enorm kunskap. Tillsammans när jag lyssnar på avsnitt efter avsnitt är jag glad över att jag är en del av de som kan bidra med att göra kunskap tillgänglig på ett enkelt sätt för alla oavsett möjligheter eller livssituation att lyssna på. I förra veckan blev jag kontaktad av en kvinna som var i behandling på min första arbetsplats som numera är nykter, i arbete samt mår bra. Hennes ord om att hon lyssnar på Socionompodden då hon tycker den är bra är nog den feedback som betyder mest för mig. Det är ett kvitto på att Socionompodden uppnår sitt syfte med att nyansera bilden av socialt arbete i media samt till att nå ut brett till alla som har ett intresse av frågor inom socialt arbete.

 

Jag lämnar er med en önskan om att höra just vilken kunskap ni saknar hitintills i Socionompodden?

 

Ha en strålande onsdag

Tina Karpin