socionompodden.se

Att jobba som socionom

Att jobba som socionom

Att jobba som socionom innebär att du hjälper människor med sociala problem. Det kan handla om allt från att hjälpa enskilda personer till att arbeta med hela samhällsgrupper. Ditt arbete kan innebära allt från att ge råd och stöd till att utveckla politiska strategier och program. Som socionom jobbar du i många olika sammanhang, både inom offentlig och privat sektor.

För att arbeta som socionom behöver du en högskoleutbildning inom området. Utbildningen kan variera i längd och inriktning beroende på vilket land du befinner dig i. Men generellt sett så innefattar utbildningen ämnen som socialt arbete, psykologi, sociologi och juridik.

Inriktningar inom yrket

Som socionom arbetar man med sociala frågor och hjälper människor i olika situationer. Här är några vanliga inriktningar inom yrket:

1. Familjerätt

Inom familjerätt arbetar socionomer med att hjälpa familjer och par i olika situationer, exempelvis vid skilsmässor eller vårdnadstvister. Du kan också arbeta med att utreda och rapportera om barns situation i familjer som har problem.

2. Missbruksvård

Inom missbruksvård arbetar socionomer med att hjälpa personer som lider av missbruk av alkohol, droger eller spel. Du kan arbeta på en mottagning eller institution, eller som terapeut eller behandlingsledare.

3. Handikappomsorg

Inom handikappomsorg arbetar socionomer med att hjälpa människor med funktionsnedsättningar att få den hjälp och stöd de behöver. Du kan arbeta på en handikapporganisation eller på en vårdinrättning.

4. Migration och integration

Inom migration och integration arbetar socionomer med att hjälpa nyanlända personer att integrera sig isamhället och få den hjälp och stöd de behöver. Du kan arbeta på en myndighet eller organisation som arbetar med integration, eller som rådgivare för nyanlända och deras familjer.

5. Äldreomsorg

Inom äldreomsorg arbetar socionomer med att hjälpa äldre personer med vardagsbestyr och olika problem som kan uppstå i samband med åldrandet. Du kan arbeta på en vårdinrättning eller som hemtjänstpersonal.

Det finns många andra inriktningar och arbetsområden inom socionomyrket, och det är en viktig och varierande yrkesroll som ger en möjlighet att göra skillnad i människors liv.

Bli socionom

Att bli socionom är ett spännande och meningsfullt yrkesval där du får möjlighet att hjälpa människor i olika sociala situationer. Här nedanför tipsar vi om möjligheter att hitta socionomjobb på bemanningsföretag och om utbildningar inom området. Läs vidare för att få veta mer om hur du kan bli socionom.

Bemanningsföretag för socionomer

Att söka jobb som socionomkonsult genom ett bemanningsföretag kan vara fördelaktigt då det ger möjlighet till flexibilitet, erfarenhet från olika arbetsplatser och en större chans att hitta en anställning snabbare. Nedan tipsar vi om två professionella bemmaningsföretag för socionomer.

Dedicare

Dedicare är ett bemanningsföretag för socionomer som ger dig möjlighet att arbeta på flera platser runt om i Sverige. De är en socionombemmaning som ger medarbetare möjlighet att arbeta inom olika områden som äldreomsorg, barn- och ungdomsvård, socialpsykiatri och migration/integration.

Som socionom på Dedicare får du tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor och handledare. Dedicare är ett professionellt bemanningsföretag som sätter höga krav på sina medarbetare, men samtidigt ger dig möjlighet att växa och utveckla inom ditt yrke. 

Bonliva

Bonliva är en socionombemanning som erbjuder lediga jobb som konsult inom socialtjänsten. Som socionomkonsult hos Bonliva kommer du att få möjlighet att arbeta med olika organisationer och verksamheter inom socialtjänsten, och erbjuda din expertis och rådgivning. För att söka dig till en roll som socionomkonsult hos Bonliva är det viktigt att du har relevant erfarenhet och utbildning inom området, så att du kan leverera högsta kvalitet på din rådgivning och expertis.

Utbildningar

För att bli socionom krävs det en utbildning på högskolenivå. Det finns flera olika utbildningar inom socionomyrket som du kan välja mellan, bland annat socionomprogrammet och socialpedagogiskt program. Båda utbildningarna ger dig en bred kunskap inom området och ger dig möjlighet att specialisera dig på olika inriktningar.

Socionomprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en grundläggande kunskap inom socionomyrket. Under utbildningen får du lära dig om sociala problem, samhällets organisering och sociala arbetsmetoder. Efter utbildningen kan du arbeta som socionom inom olika områden, som till exempel barn- och ungdomsvård eller äldreomsorg. Du kan exempelvis läsa till socionom på Göteborgs univeristet eller Stockholms universitet.

Allt vanligare att rekrytera socionomer

Den ökande efterfrågan på sociala tjänster har lett till att rekrytering av socionomer blivit allt vanligare. Samhällen och organisationer inser mer och mer vikten av att ha kvalificerade socionomer för att hantera sociala utmaningar, vilket leder till ett ökat behov av professionella utförare inom detta område. Denna trend visar också på socionomyrkets viktiga roll i att forma ett rättvist och inkluderande samhälle. Läs mer om hur det går till vid rekrytering av socionomer här.

Frågor & svar

Hur mycket tjänar en socionom?

Som socionom kan lönen variera beroende på arbetsplats och erfarenhet. Generellt sett kan en nyutexaminerad socionom förvänta sig en lön på cirka 25 000-30 000 kronor i månaden. Med erfarenhet och specialisering kan lönen öka till cirka 35 000-40 000 kronor i månaden. För mer detaljerad information om löneläget för socionomer kan du besöka Saco.se.

Vad betyder socionom?

Ordet socionom är sammansatt av två grekiska ord: “socio” som betyder “samhälle” och “nomos” som betyder “lagar” eller “regler”. Tillsammans betyder det alltså “samhällsregler” eller “samhällslagar”. Som yrke innebär socionomi att man arbetar med att hjälpa människor som befinner sig i olika sociala situationer och att arbeta för att förbättra samhällets strukturer och regler för att underlätta för människor att leva ett bra liv.

Varför bli socionom?

Att bli socionom är ett val för dig som vill göra skillnad i samhället och hjälpa människor som befinner sig i olika sociala situationer. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom olika områden som äldreomsorg, barn- och ungdomsvård, socialpsykiatri och migration/integration. Du får en bred kunskap inom området och kan specialisera dig på olika inriktningar. Dessutom ger socionomyrket en stabil och trygg karriär med goda möjligheter till kompetensutveckling och en lön som kan öka med erfarenhet och specialisering. Om du vill göra en positiv skillnad i människors liv och samtidigt ha en meningsfull och givande karriär kan socionomyrket vara ett utmärkt val för dig.